Kukin konserniyhtiö maksaa verot siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa ja jossa niiden liiketoiminnan tulos on syntynyt. Vuonna 2020 kaikki verot maksettiin Suomeen lukuun ottamatta Venäjällä toimivaa tytäryhtiötä ja Governian sivuliikettä, jotka maksoivat kaikki veronsa Venäjälle, josta niiden liiketoiminnan tuloskin kertyy. Konsernin verosuunnittelu rajoittuu konserniavustuslain mukaisten konserniavustusten sekä elinkeinoverotuksen enimmäispoistojen hyödyntämiseen.

Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja.

Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia, eikä se anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia.

(Ks. raportin laadintaperiaatteet täältä)

Untitled Document

Yhteenveto
(luvut miljoonina euroina)
Suomi 2020 Venäjä 2020 Suomi 2019 Venäjä 2019
Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 1,0  0,1 0,8 0,2
Tilikaudelta välillisestimaksettavat verot 1,8  0,0 3,0 0,0
Tilikaudelta tilitettävät verot 0,8 0,0 0,9 0,0
Saadut avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0
VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 3,6 0,1 4,7 0,2
LIIKEVAIHTO 27,1 0,8 18,5 0,7
TULOS ENNEN TLINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6,4 -0,3 2,5 -0,3
VEROJALANJÄLJEN SUHDE LIIKEVAIHTOON 13 % 15 % 25 % 30 %

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT Suomi 2020 Venäjä 2020 Suomi 2019 Venäjä 2019
Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0
Työnantajamaksut 0,3 0,0 0,3 0,0
Kiinteistöverot 0,5 0,1 0,5 0,2
Varainsiirtoverot 0,1 0,0 0,1 0,0
Muut verot 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 1,0 0,1 0,8 0,2

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT Suomi 2020 Venäjä 2020 Suomi 2019 Venäjä 2019
Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot 0,2 0,0 0,2 0,0
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 1,6 0,0 2,8 0,0
Muut verot ja veronluonteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHTEENSÄ 1,8 0,0 3,0 0,0

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT Suomi 2020 Venäjä 2020 Suomi 2019 Venäjä 2019
Palkkaverot 0,66 0,01 0,67 0,02
Tieliikenteen verot 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonlisäverot, netto 0,18 -0,01 0,18 -0,01
Lähdeverot 0,00 0,00 0,00 0,00
Valmisteverot 0,00 0,00 0,00 0,00
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ 0,84 0,00 0,85 0,00

 

SAADUT TUET JA AVUSTUKSET Suomi 2020 Venäjä 2020 Suomi 2019 Venäjä 2019
Avustukset ja korvaukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yritystuet 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0