YRITYSVASTUUN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020

Vuonna 2020 vastuulliset toimintatavat liittyivät konkreettisimmin Pietarin Suomi-Talon liiketoiminnan kehittämiseen Venäjällä sekä pitkän tähtäimen strategian luomiseen. Suomi-Talosta laadittiin ensi kertaa yritysvastuuraportti. Kruunuasunnot tarkasteli strategiakauden tuloksia ja päivitti liiketoimintastrategiaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Pursialan maan- ja vedenpuhdistushankkeen tahot Governia ja Väylä jättivät PIMA-ilmoituksen hankkeen siirtymisestä biohajoamisvaiheeseen ja monitoroituun seurantaan Etelä-Savon ELY-keskukselle.