YRITYSVASTUUN TAVOITTEET JA JOHTAMINEN

Governian tavoitteena on omistusten arvon kasvattaminen niissä harjoitettavan kestävän liiketoiminnan kautta. Governia huolehtii hallitustyöskentelyn kautta siitä, että kestävän kehityksen periaatteet on integroitu osaksi tytäryhtiöiden strategia ja liiketoimintaa, että niille on asetettu tavoitteet ja mittarit ja että toteutumista myös seurataan säännöllisesti tytäryhtiön hallituksessa.