YRITYSVASTUU GOVERNIASSA

Governia Oy on Suomen valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että sen omistamien yritysten liiketoiminta ja omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla pohjautuen vastuullisiin toimintatapoihin. Konsernin emoyhtiönä Governia tukee ja edistää kulloinkin omistamiensa tytäryritysten operatiivista liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä yritysvastuuta strategisen johtamisen ja hallitustyöskentelyn kautta. Tässä raportissa kerrotaan emoyhtiön näkökulmasta toimintaa ohjaavista yritysvastuun periaatteista sekä vuoden 2020 keskeisimmistä tapahtumista.