Kukin konserniyhtiö maksaa verot siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa ja jossa niiden liiketoiminnan tulos on syntynyt. Vuonna 2019 kaikki verot maksettiin Suomeen lukuun ottamatta Venäjällä toimivaa tytäryhtiötä ja Governian sivuliikettä, jotka maksoivat kaikki veronsa Venäjälle. Konsernin verosuunnittelu rajoittuu konserniavustuslain mukaisten konserniavustusten sekä elinkeinoverotuksen enimmäispoistojen hyödyntämiseen.

Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja.

Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia, eikä se anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia.

(Ks. raportin laadintaperiaatteet täältä)

Yhteenveto
(luvut miljoonina euroina)
Suomi
2019
Venäjä
2019
Suomi
2018
Venäjä
2018
Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 0,8 0,2 0,9 0,0
Tilikaudelta välillisestimaksettavat verot 3 0,0 1,7 0,0
Tilikaudelta tilitettävät verot 0,9 0,0 0,9 -1,0
Saadut avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0
VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 4,7 0,2 3,5 -1,0
LIIKEVAIHTO 18,5 0,7 41,3 0,3
TULOS ENNEN TLINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2,5 -0,3 3,3 -0,3
VEROJALANJÄLJEN SUHDE LIIKEVAIHTOON 25 % 30 % 9 % -305 %

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT Suomi 2019 Venäjä 2019 Suomi 2018 Venäjä 2018
Tuloverot 0,0 0,0 0,1 0,0
Työnantajamaksut 0,3 0,0 0,3 0,0
Kiinteistöverot 0,5 0,2 0,5 0,0
Varainsiirtoverot 0,1 0,0 0,0 0,0
Muut verot 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0,8 0,2 0,9 0,0

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT Suomi 2019 Venäjä 2019 Suomi 2018 Venäjä 2018
Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot 0,2 0,0 0,1 0,0
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 2,8 0,0 1,6 0,0
Muut verot ja veronluonteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHTEENSÄ 3,0 0,0 1,7 0,0
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT Suomi 2019 Venäjä 2019 Suomi 2018 Venäjä 2018
Palkkaverot 0,67 0,02 0,67 0,00
Tieliikenteen verot 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonlisäverot, netto 0,18 -0,01 0,24 -1,03
Lähdeverot 0,00 0,00 0,00 0,00
Valmisteverot 0,00 0,00 0,00 0,00
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ 0,85 0,00 0,92 -1,02

 

SAADUT TUET JA AVUSTUKSET Suomi 2019 Venäjä 2019 Suomi 2018 Venäjä 2018
Avustukset ja korvaukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yritystuet 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0