Yhteenveto
(luvut miljoonina euroina)
Suomi
2018
Venäjä
2018
Suomi
2017
Venäjä
2017
Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 0,9 0,0 1,4 0,0
Tilikaudelta välillisestimaksettavat verot 1,7 0,0 2,8 0,0
Tilikaudelta tilitettävät verot 0,9 -1,0 0,8 0,0
Saadut avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0
VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 3,5 -1,0 5,1 0,0
LIIKEVAIHTO 41,3 0,3 44,8 0,0
TULOS ENNEN TLINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3,3 -0,3 11,7 0,0
LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA 9 % -305 % 11 % 0,0

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT Suomi 2018 Venäjä 2018 Suomi 2017 Venäjä 2017
Tuloverot 0,1 0,0 0,7 0,0
Työnantajamaksut 0,3 0,0 0,3 0,0
Kiinteistöverot 0,5 0,0 0,5 0,0
Varainsiirtoverot 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut verot 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0,9 0,0 1,4 0,0

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT Suomi 2018 Venäjä 2018 Suomi 2017 Venäjä 2017
Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot 0,1 0,0 0,3 0,0
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 1,6 0,0 2,5 0,0
Muut verot 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHTEENSÄ 1,7 0,0 2,8 0,0
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT Suomi 2018 Venäjä 2018 Suomi 2017 Venäjä 2017
Palkkaverot 0,67 0,00 0,68 0,00
Tieliikenteen verot 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonlisäverot, netto 0,24 -1,03 0,15 0,00
Lähdeverot 0,00 0,00 0,00 0,00
Valmisteverot 0,00 0,00 0,00 0,00
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ 0,92 -1,02 0,82 0,00

 

SAADUT TUET JA AVUSTUKSET Suomi 2018 Venäjä 2018 Suomi 2017 Venäjä 2017
Avustukset ja korvaukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yritystuet 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0

Pietarin Suomi-Talon hankinnan myötä konsernilla oli ensi kertaa verollista liiketoimintaa ulkomailla. Kukin konserniyhtiö maksaa verot siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa ja jossa niiden liiketoiminnan tulos on syntynyt. Vuonna 2018 kaikki verot maksettiin Suomeen lukuun ottamatta Venäjällä toimivaa tytäryhtiötä ja Governian sivuliikettä, jotka maksoivat kaikki veronsa Venäjälle.

Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja.
Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia, eikä se anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia.

(Ks. raportin laadintaperiaatteet täältä)