YRITYSVASTUU GOVERNIASSA

Governia Oy on Suomen valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että sen omistamien yritysten liiketoiminta ja omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla pohjautuen vastuullisiin toimintatapoihin. Konsernin emoyhtiönä Governia tukee ja edistää omistamiensa operatiivista liiketoimintaa harjoittavien tytäryritystensä yritysvastuuta strategisen johtamisen ja hallitustyöskentelyn kautta. Tässä raportissa kerrotaan emoyhtiön näkökulmasta toimintaa ohjaavista yritysvastuun periaatteista, konsernin operatiivisissa tytäryhtiöissä käytettävästä kestävän liiketoiminnan johtamismallista sekä vuoden 2018 keskeisimmistä tapahtumista.