yhteenveto (MILJ. €) Konserni
2017
Konserni
2016
Tilikaudelta välittömästi
maksettavat verot
1,4 5,8
Tilikaudelta välillisesti
maksettavat verot
2,8 2,1
Tilikaudelta tilitettävät verot 0,8 10,1
Saadut avustukset 0,0 0,0
VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 5,1 18,0
LIIKEVAIHTO 44,8 90,6
TULOS ENNEN VEROJA 11,7 0,3
LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA 11% 20%

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT
VÄLITTÖMÄT VEROT (MILJ. €)
2017 2016
Tuloverot 0,7 1,6
Työnantajamaksut 0,3 3,1
Kiinteistöverot 0,5 0,8
Varainsiirtoverot 0,0 0,3
Muut verot 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT
VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ
1,4 5,8

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET
VEROT (MILJ. €)
2017 2016
Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan
kiinteistökannan laskennalliset
sähkö- ja energiaverot
0,3 0,3
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 2,5 1,7
Muut verot 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET
VEROT YHTEENSÄ
2,8 2,1
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT
VEROT (MILJ.€)
2017 2016
Palkkaverot 0,68 5,30
Tieliikenteen verot 0,00 0,00
Arvonlisäverot, netto 0,15 4,82
Lähdeverot 0,00 0,00
Valmisteverot 0,00 0,00
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT
VEROT YHTEENSÄ
0,82 10,12

 

SAADUT TUET JA
AVUSTUKSET (MILJ. €)
2017 2016
Avustukset ja korvaukset 0,0 0,0
Yritystuet 0,0 0,0
TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA
AVUSTUKSET YHTEENSÄ
0,0 0,0

Konsernin kaikki verot maksettiin vuonna 2017 Suomeen. Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja. Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia, eikä se anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia.

(Ks. raportin laadintaperiaatteet täältä)