YRITYSVASTUUN TOTEUTUMINEN VUONNA 2017

Tärkeimpiä vuoden 2017 aikana toteutuneita yritysvastuuseen liittyviä toimenpiteitämme oli edellisvuonna kehitetyn kestävän liiketoiminnan johtamismallin ja työkalun käyttöönottaminen operatiivista liiketoimintaa harjoittavissa konserniyhtiöissä.