YRITYSVASTUU GOVERNIASSA

Governia on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että sen omistamien yritysten liiketoiminta ja omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla pohjautuen vastuullisiin toimintatapoihin. Tuemme ja edistämme tytäryritystemme yritysvastuuta strategisen johtamisen ja hallitustyöskentelyn kautta. Tässä raportissa kerromme toimintaamme ohjaavista yritysvastuun periaatteista, konsernin operatiivisissa tytäryhtiöissä käytettävästä kestävän liiketoiminnan johtamismallista sekä vuoden 2017 keskeisimmistä tapahtumista.