yhteenveto (MILJ. €) Konserni
2016
Konserni
2015
Tilikaudelta välittömästi
maksettavat verot
5,8 6,5
Tilikaudelta välillisesti
maksettavat verot
2,1 2,7
Tilikaudelta tilitettävät verot 10,1 12,9
Saadut avustukset 0 -1,1
VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 18,0 21,0
LIIKEVAIHTO 90,6 76,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,3 -6,7
LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA 20% 28%

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT
VÄLITTÖMÄT VEROT (MILJ. €)
2016 2015
Tuloverot 1,6 0,9
Työnantajamaksut 3,1 4,2
Kiinteistöverot 0,8 0,9
Varainsiirtoverot 0,3 0,2
Muut verot 0,0 0,3
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT
VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ
5,8 6,5

 

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET
VEROT (MILJ. €)
2016 2015
Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan
kiinteistökannan laskennalliset
sähkö- ja energiaverot
0,3 0,4
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 1,7 2,3
Muut verot 0,0 0,0
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET
VEROT YHTEENSÄ
2,1 2,7
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT
VEROT (MILJ.€)
2016 2015
Palkkaverot 5,30 6,70
Tieliikenteen verot 0,00 0,00
Arvonlisäverot, netto 4,82 6,18
Lähdeverot 0,00 0,01
Valmisteverot 0,00 0,00
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT
VEROT YHTEENSÄ
10,12 12,88

 

SAADUT TUET JA
AVUSTUKSET (MILJ. €)
2016 2015
Avustukset ja korvaukset 0,0 1,0
Yritystuet 0,0 1,1
TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA
AVUSTUKSET YHTEENSÄ
0,0 1,1

Kaikki verot maksettiin vuonna 2016 Suomeen lukuun ottamatta Pajakulma Oy:n Viroon maksamia osinkoveroja (0,1 miljoonaa euroa), jotka liittyivät sen Viron tytäryhtiöiden aiemman liiketoiminnan tuloihin. Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja. Konserniavustuksia käytettiin ainoastaan Governian alakonsernien sisällä mutta ei niiden kesken (eli ei sisarkonsernien välillä).

(Ks. raportin laadintaperiaatteet täältä)