Vuoden 2016 tärkeimpänä yhteiskuntavastuuseen liittyvänä tavoitteenamme oli liiketoimintalähtöisen yhteiskuntavastuun johtamismallin/työkalun luominen. Mallin kehittämisen käynnistettiin keväällä 2016.

Malli on otettu käyttöön kahdessa tytäryrityksessä. Cinia Oy ja Kruunuasunnot Oy valitsivat YK:n kestävän kehityksen teemoista omaan toimintaansa keskeisesti liittyvät teemat ja asettivat niille mitattavat tavoitteet. Governian yhtenä vuoden 2017 tärkeimpänä tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli osaksi tytäryritysten johtamaista ja päivittäistä toimintaa.

Lisää johtamismallista voit lukea täältä.