Yhteiskuntavastuun toteutuminen vuonna 2016

Tärkeimpiä vuoden 2016 aikana toteutuneita yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimenpiteitämme olivat uuden kestävän liiketoiminnan johtamismallin/ työkalun luominen sekä Pajakulman yhtiöomistuksen myyntiin liittyvät toimenpiteet.