YHTEISKUNTAVASTUUN TAVOITTEET JA JOHTAMINEN

Tavoitteenamme on omistusten arvon kasvattaminen kestävän liiketoiminnan kautta. Olemme kehittäneet kestävän liiketoiminnan johtamismallin, jonka integroiminen kiinteäksi osaksi omistamiemme operatiivisten yritysten liiketoimintaa ohjaa niitä toimimaan aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.