Koko henkilöstö ideoimaan asukkaiden kestävää elämäntapaa

Asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö Kruunuasunnoissa kestävää liiketoimintaa lähdettiin kehittämään koko henkilöstön voimin osana uutta strategiaa. Joulukuussa järjestettiin koko henkilöstölle päivän mittainen työpaja, jossa pohdittiin erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä trendejä ja niiden vaikutuksia Kruunuasuntojen liiketoimintaympäristöön tulevaisuudessa.

Kruunuasunnot Oy tarjoaa koteja erilaisiin asumistarpeisiin ja elämäntilanteisiin, joten sillä on loistavat mahdollisuudet olla edelläkävijöiden joukossa ottamassa käyttöön uusia entistä kestävämpiä ja asukkaiden toiveiden mukaisia asumisen ratkaisuja. Erilaisia mahdollisuuksia ideoitiin työpajassa Kruunuasuntojen vahvuuksien kuten turvallisuuden, luotettavuuden ja vankan kokemuksen ja osaamisen pohjalta. Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan teemat liittyvät seuraaviin YK:n tavoitteisiin:

  • YK:n tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • YK:n tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä keskitytään oman henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen. Kruunuasuntojen rooli merkittävänä vuokrakiinteistöjen omistajana ja asuntorakentajana antaa mahdollisuuden edistää kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentamista erityisesti asumisen näkökulmasta. Tähän tavoitteeseen liittyvät Kruunuasunnot Oy:n teemat ovat:

Kruunuasunnot tuo asukkaiden ja yhteisöjen kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut ja palvelut kiinteäksi osaksi Kruunuasuntojen uutta asuntotarjontaa uuden kestävän elämäntavan konseptin avulla. Kruunuasunnot lisää vuokra-asumisen houkuttelevuutta asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltujen kestävää elämäntapaa helpottavien sekä energiankäytön hallintaa tukevien ratkaisujen ja palvelujen avulla.

Kruunuasunnoissa vastuulliset toimintatavat ovat luotettavien ja pitkäaikaisten kumppanuuksien perusta ja tärkeä toimintaa ohjaava arvo. Yritysvastuun perusvaatimuksissa vuoden 2017 aikana huomiota aiotaan kiinnittää erityisesti hankintakäytäntöjen vastuullisuusvaatimusten selventämiseen. Lisää Kruunuasuntojen toiminnasta ja yhteiskuntavastuusta voit lukea Kruunuasuntojen vastuullisuusraportista.

Lisää tietoa Kruunuasunnoista: http://www.kruunuasunnot.fi