Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintasuunnitelmaa

Tietoliikenne- ja verkkoliiketoimintaa harjoittavan Cinian tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulmat vahvasti osaksi päivittäistä liiketoimintaa: johtamista, kehittämistä ja asiakasprojekteja. Valitut kestävän kehityksen teemat ja niiden kehittäminen otettiin osaksi molempien Cinia Groupin liiketoimintayksiköiden (DIS ja DSS) liiketoimintasuunnitelmia. Digital Infrastructure Services (DIS) keskittyy digitaalisen infrastruktuurin palveluihin ja Digital Society Solutions (DSS) digitaalisen infrastruktuurin päälle rakennettaviin palveluihin ja järjestelmiin.

Cinia Groupissa uusi kestävän liiketoiminnan johtamismalli otettiin käyttöön syyskuussa 2016 pidetyllä johtoryhmän strategisella työpajalla. Työpajassa käytiin läpi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja valittiin ne, joihin Cinia Groupin liiketoiminnalla on suurimmat vaikutukset. Mahdollisia vaikutuksia tarkasteltiin liiketoiminnan koko arvoketjun näkökulmasta. Tämän jälkeen tavoitteista valittiin tärkeimmät ja pohdittiin tarkemmin Cinia Groupin mahdollisuuksia edistää valittujen tavoitteiden toteutumista. Valitut teemat ovat:

  • YK:n tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • YK:n tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa
  • YK:n tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Valittuihin YK:n tavoitteisiin liittyvät Cinia Groupin omat kestävän liiketoiminnan teemat ovat:

Kardiologisen hoidon laadun parantaminen Suomessa Cinian toimittamien ohjaus-ja seurantajärjestelmien avulla

Energiasektorin toimintavarmuuden ja tehokkuuden parantaminen etävalvonnan keinoin Suomessa

Elintarviketeollisuuden tuotantolaitteiden huoltotoimintaan liittyvän hukan ja matkustuksen minimointi

Tarkemmat teemoihin liittyvät tavoitteet vuosille 2017-2019 Cinia Group asettaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Lue lisää Cinia Groupin kestävän liiketoiminnan tavoitteista ja toimintatavoista Cinia Groupin Vastuullisuusraportista.

Lisätietoa Ciniasta: https://www.cinia.fi