YHTEISKUNTAVASTUUN EDISTÄMINEN OMISTUKSISSA

Governian rooli kulloisessakin yrityskaupassa ja omistusjärjestelyssä on vaikuttaa käytettävissä olevin keinoihin edistää yhteiskuntavastuun toteutumiseen operatiivisissa tytäryhtiössä.