YHTEISKUNTAVASTUU GOVERNIASSA

Governia on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että sen omistamien yritysten liiketoiminta ja omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla pohjautuen vastuullisiin toimintatapoihin. Tuemme ja edistämme tytäryritystemme yhteiskuntavastuuta strategisen johtamisen ja hallitustyöskentelyn kautta. Tässä raportissa kerromme toimintaamme ohjaavista yhteiskuntavastuun periaatteista ja uudesta kestävän liiketoiminnan johtamismallista sekä vuoden 2016 keskeisimmistä toimenpiteistä.