Yritysvastuu
Governia OY:ssa

Tämä yritysvastuuraportti keskittyy ensisijaisesti Governia -konsernin emoyhtiön ja sen sidosryhmien kannalta niihin olennaisiin yritysvastuu- asioihin, jotka ovat emoyhtiön välittömässä vaikutuspiirissä ja joihin emoyhtiö aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan. Governian omistuksessa olevat operatiiviset yhtiöt laativat kukin oman yritysvastuuraporttinsa.